Fröken Brogrens, logotype

Fröken Brogrens är ett uppskattat fik/konditori/bageri här i Örebro.
Jag fick äran att ta fram deras logotype.

Några veckor innan jag blev tillfrågad, hade jag fått möjligheten att fotografera av material som samlats ihop efter en persons död. Det var gamla tidningar, brev och böcker m.m. Min tanke var att jag förhoppningsvis skulle ha nytta av det i min formgivning, och så blev det!